Få en gratis vurdering af din sag, hvis du er kommet til skade.

Er du i tvivl om du overhovedet har en sag, hvor du har brug for advokathjælp eller om du kan klare sagen selv?

Måske har du brug for at vide, hvilken erstatning som du kan få?

Måske du har et konkret spørgsmål til forløbet, et brev eller en afgørelser?

Måske har du brug for at vide, hvordan du kan komme videre med din sag?

Måske overvejer du, om det kan betale sig at gøre mere ved sagen?

Og måske overvejer du bare om advokaten nu er en højrøvet skid … den sidste myte kan vi hurtigt aflive:-) Men de andre spørgsmål, kan du booke en halv times gratis telefonisk vurdering af din sag hos enten Charlotte eller Solveig for at få afklaret i hvilken retning du skal tag din sag.

Vores vurdering er altid individuel og afhænger både af sagen, men også af dine ressourcer som skadelidt – nogen vil blive rådet til at opgive sagen, andre skadelidte vil kunne komme godt videre med deres sag med et par gode råd, andre vil kunne klare sagen selv med lidt støtte ind i mellem, mens andre vil have behov for fuld rådgivning.

Telefonmødet er gratis og uforpligtende, så du er på ingen måder forpligtet til at gøre brug af vores hjælpe efterfølgende.

Du kan via ovenstående link booke 30 minutter hos os til gennemgang af din skadesag.

Du får mest ud af samtalen, hvis du har forberedt dig – samlet afgørelserne, brevene fra forsikringen, journalerne fra sygehusene mv.

Skulle du vælge at gå videre med en sag hos os, så får du en skriftlig bekræftelse på hvad det vil koste. Nogle gange kan det ikke forudsiges, hvad prisen vil være, men så får du oplyst, hvordan prisen beregnes og har du brug for det, så kan vi også aftale et loft for omkostningerne.

Solveig Værum Nørgaard, advokat
Charlotte Kluw Schmith