Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du overhovedet har en sag?

Måske overvejer du, om det kan betale sig?

Hvad mon det koster?

Og mon advokaten nu er en højrøvet skid.

… den sidste myte kan vi hurtigt aflive:-) Men de andre spørgsmål, kan du booke en halv times gratis telefonisk vurdering af din sag hos enten Rikke eller Solveig for at få afklaret.

Du kan via ovenstående link booke 30 minutter hos os til gennemgang af din skadesag.

Du får mest ud af samtalen, hvis du har forberedt dig – samlet afgørelserne, brevene fra forsikringen, journalerne fra sygehusene mv.

Skulle du vælge at gå videre med en sag hos os, så får du en skriftlig bekræftelse på hvad det vil koste. Nogle gange kan det ikke forudsiges, hvad prisen vil være, men så får du oplyst, hvordan prisen beregnes og har du brug for det, så kan vi også aftale et loft.