Tillykke til studenterne…. og har I husket at ændre jeres forsikringer?

Er de kære studenter registreret hos ulykkesforsikringen som studerende, så har de en meget lav fareklasse. Men mange går fra at være studerende og til at have et arbejde som fabriksarbejder, postbud, piccoline…. og nu er deres fareklasse højestsandsynlig en anden. Budskabet er enkelt – få oplyst til ulykkesforsikringen hvad…

Læs mere

Hvis forsikringen afviser at dække grundet præmierestance. Hvad må forsikringen og hvordan kan man reparere på forholdet.

HVORNÅR SKAL FORSIKRNGSPRÆMIEN BETALES: Forsikringsaftalen Det fremgår af forsikringsaftalen, hvornår præmien skal betales og det kan derfor være forskelligt fra aftale til aftale. Det kan f.eks. være aftalt med forsikringsselskabet, at præmien forfalder til betaling hvert år den 1. januar, således at forsikringsselskabet kan kræve præmien betalt pr. denne dato….

Læs mere

Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…

Læs mere