Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget.

Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”.

Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en aconto-erstatning og renter. Men sagsbehandlingen trækkes også unødigt ud, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandlingstider i øjeblikket er MEGET lange.

Du bør dog vide, at ulykkesforsikringen er forpligtet til at udbetale en aconto-erstatning, hvis der utvivlsomt er et mén. Det fremgår direkte af Forsikringsaftaleloven § 24 stk. 1:

FORSIKRINGSAFTALELOVENS § 24 stk. 1:

“Forsikringsydelsen kan kræves betalt 14 dage efter, at selskabet har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikrings-begivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse. Er det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, givet, at selskabet i alt fald skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt efter bestemmelsen i 1. pkt.”

Udbetaler ulykkesforsikringen ikke aconto-men, selvom de er forpligtet hertil, så skal de tilgengæld betale renter med 8,05 % p.a.

Det fremgår af Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 2.

MEN DU SKAL SELV HJÆLPE TIL!

Når ulykkesforsikringen ikke indhenter materiale, så kender de heller ikke din situation og kan ikke udbetale.

Du skal derfor “hjælpe dem på vej”. Du kan indsende dine lægejournaler og andet materiale, som dokumentere dit tab. Når forsikringen har modtaget materialet, så bliver de fanget af reglen om, at de inden for 14 dage skal tage stilling til et aconto-men eller forrente kravet.

Du kan med andre ord presse dem til at tage stilling.

Vær dog opmærksom på, at er der ikke et sikkert mén, så udbetaler de ikke aconto-erstatning.

EKSEMPLER PÅ SIKRE MEN

Eksempel 1:

Gitte mister sin lillefinger i en ulykke. Fingeren kan ikke sættes på igen, gror ikke ud igen, og man kan behandle sig til en ny finger. Man kan altså med sikkerhed sige, at der mindst bliver et mén svarende til den mistede lillefinger.

Men-tabellen siger 8 % for hele lillefingeren.

Der vil umiddelbart efter ulykken kunne udbetales et aconto men på 8 %. Når skaden er stationær, så kan det vurderes om der skal gives tillæg for evt. andre gener, ex skader på andre fingre, nerverne e.lign.

Eksempel 2:

Peter har fået læderet sit korsbånd. Skaden har været alvorlig. Peter kan i øjeblikket slet ikke gå på knæet, men han skal også opereres.

Lægerne kan allerede nu sige, at selv efter en operation vil knæet aldrig blive helt godt. Lægerne siger, at i bedste fald, så vil der kun være nogen skuffeløshed, som vil genere Peter resten af livet. Peter kan dog risikere, at han vil komme til at døje med smerter og bevægeindskrænkninger, men det må tiden dog vise efter operation og genoptræning.

I denne situation vil der således med sikkerhed blive ”generende skuffeløshed”, hvilket betyder, at betingelserne for et men-tab på 5 % er opfyldt, se pkt. D.2.7.10 i mentabellen.

Det betyder, at allerede når det er vurderet, at betingelserne for de 5 % mén er opfyldt (altså helt tidligt i forløbet), så kan denne del af erstatningen kræves udbetalt – altså en aconto-erstatning. Fremtiden må vise om der skal udbetales yderligere, men det kan først vurderes, når skaden er stationær – dvs. færdigbehandlet.

Helt kort – dette skal du gøre

For at få udbetalt acontoerstatning, så skal du ”blot” sørge for at ulykkesforsikringen har lægeligt materiale nok til at dokumentere, at der vil blive et varigt mén på mindst 5 %.

Når du har indsendt dette materiale, så har ulykkesforsikringen 14 dage til at udbetale aconto-erstatningen ellers skal de forrente erstatningen med procesrenten, dvs. pt. i 2021 8,05 %.

2 tanker om “Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

 1. Annette Hansen Svar

  Dvs at er der feks lavet en anerkendelse af arbejdskaden – så kan man også anmode om et forskud af men

  Som I skriver afventer de for det meste på den endelig vurdering og afgørelse

  Hvor står det henne at de skal betale rente såfremt de siger nej til udbetalingen – er der en afgørelse på området

  • Solveig Værum Nørgaard IndlægsforfatterSvar

   Det fremgår direkte af Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 2
   Retten til aconto erstatning fremgår af Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 1 2. pkt. “Er det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, givet, at selskabet i alt fald skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt efter bestemmelsen i 1. pkt”
   Retten til forrentning fremgår af stk. 2
   “Stk. 2. Beløbet forrentes fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 1, med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5”

   Erstatning kan kræves betalt, når selskabet har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme forsikringsbegivenheden og kravet. Det betyder, at når de har de lægelige akter, så løber fristen på 14 dage. De kan ikke udskyde forrentning til efter afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *