Bevisbyrde ved anerkendelse af erhvervssygdomme og generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet

I know – mega nørdet overskrift – men det føles som en kæmpesejr, at jeg har fået lov at stille mere eller mindre generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet i en sag om anerkendelse af en erhvervssygdom. Normalvis skal man dokumentere konkrete omstændigheder for at løfte sin bevisbyrde, hvilket er et kæmpeproblem…

Læs mere

Skolepatruljens arbejde er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven

Man er som udgangspunkt ikke dækket af Arbejdsskadesikringsloven, når man går i skole. Der er dog en lang række undtagelser, HVIS man gør noget ekstraordinært i skoletiden, altså løser en opgave for skolen, så er man alligevel dækket, hvorfor jobbet som skolepatrulje er omfattet. Man vil også kunne være omfattet,…

Læs mere

Babyer skadet af mors arbejde under graviditeten er også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven

Hvis en baby er blevet skadet under graviditeten, ved at moderen eksempelvis har arbejdet med giftstoffer, så er barnets sygdom/ lidelse dækket efter Arbejdsskadesikringsloven. Det sker heldigvis ikke så ofte, men det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor den gravide har arbejdet med opløsningsmidler og barnet har fået skader…

Læs mere

Selvstændige og selvstændiges ægtefæller skal tegne en forsikring for at være sikre på at være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

Selvstændige og selvstændiges ægtefæller er som udgangspunkt IKKE omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. De er kun dækket, HVIS de tegner en særskilt forsikring for selvstændige. Den forsikring skal i øvrigt både tegnes, så den dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Altså – det er VIGTIGT – at tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring, hvis man er…

Læs mere

Skole-bestyrelses-medlemmer, kommunal-bestyrelses-medlemmer mv. er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven

Er man kommet til skade i forbindelse med et borgerligt eller kommunalt ombud, så er man også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Borgerlig ombud er når, at man er pålagt en opgave fra det offentlige. Så tænker du måske, at det er da frivilligt om man stiller op til skolebestyrelse, kommunalbestyrelsen etc….

Læs mere

Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner og som kommer til skade, der KAN der være tale om en arbejdsskade

Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, hvis de kommer til skade under aktiviteterne, som er forbundet med opholdet. (OBS reglen gælder IKKE børn i familiepleje). Du kan evt. læse mere i bekendtgørelse nr. 586 af 01.06.17 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold…

Læs mere

Skader opstået under julefrokosten på jobbet kan også være en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten, så kan du meget vel være dækket af Arbejdsskadesikringsloven. EKSEMPEL: Peter var produktionsmedarbejder og deltog i årets julefrokost. Det var frivilligt at deltage, men et arrangement lavet for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Arbejdsgiver havde arrangeret både virksomhedsbesøg, julefrokost og overnatning på hotel. Under…

Læs mere

Håndsrækningsskader, når venner og familier hjælper til – KAN også være en arbejdsskade

Når man hjælper sine venner eller familie, så kaldes det håndsrækningsskader og kan under visse betingelser være dækket. Det er altså kun ”hjælperen” og IKKE den som modtager hjælpen, som er dækket. OBS: Al helt sædvanlig hjælp er IKKE dækket – altså når man slår græsplænen for sin mor, laver…

Læs mere