Hvis forsikringen afviser at dække grundet præmierestance. Hvad må forsikringen og hvordan kan man reparere på forholdet.

HVORNÅR SKAL FORSIKRNGSPRÆMIEN BETALES: Forsikringsaftalen Det fremgår af forsikringsaftalen, hvornår præmien skal betales og det kan derfor være forskelligt fra aftale til aftale. Det kan f.eks. være aftalt med forsikringsselskabet, at præmien forfalder til betaling hvert år den 1. januar, således at forsikringsselskabet kan kræve præmien betalt pr. denne dato….

Læs mere

En mærkelig oplevelse hos speciallægen? Råb op INDEN du får erklæringen!

Sidder med en speciallægeerklæring – undrer mig over, hvorfor er koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesmæssig besvær mv. ikke nævnt i speciallægeerklæringen. Skadelidte nævner det ellers igen og igen, når vi taler sammen, og fylder sædvanligvis meget i vores samtaler. Konfronterer skadelidte med det: Har du ikke sagt det til lægen? “- Jo jo,…

Læs mere