“Det var min egen skyld” – men det er ligegyldigt, når det er en færdselsulykke!

I færdselssager, så er det som udgangspunkt ligegyldig, hvem som er årsag til ulykken. I færdselsager, så er det ikke ”ansvar” eller ”skyld”, som du normalvis tænker det. I færdselsager arbejder vi nemlig med det, som vi kalder ”objektivt ansvar” – dvs. du pr. definition er ansvarlig allerede fordi, at…

Læs mere

En mærkelig oplevelse hos speciallægen? Råb op INDEN du får erklæringen!

Sidder med en speciallægeerklæring – undrer mig over, hvorfor er koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesmæssig besvær mv. ikke nævnt i speciallægeerklæringen. Skadelidte nævner det ellers igen og igen, når vi taler sammen, og fylder sædvanligvis meget i vores samtaler. Konfronterer skadelidte med det: Har du ikke sagt det til lægen? “- Jo jo,…

Læs mere