Svie og smertegodtgørelse – Hvad er det?

Svie og smerte godtgørelse – er et plaster på såret, hvis man er kommet til skade.

Her i 2021 kan man få kr. 215 om dagen, for hver dag man er syg, dog maks kr. 82.000.

I hvilke situationer, kan man få svie og smertegodtgørelse?

Det er ikke altid, at man kan få svie og smertegodtgørelse. Det er kun i de tilfælde, hvor man er omfattet af Erstatningsansvarsloven.

Og hvornår pokker er man så omfattet af Erstatningsansvarsloven?

  • Krav: Der skal være en ansvarlig skadevolder

Det er ikke sikkert, at du blev meget klogere af det, men ved færdselsulykker, patientskader, de arbejdsskader, hvor arbejdsgiver er ansvarlig udover Arbejdsskadesikringsloven (Svie og smerte godtgørelse dækkes IKKE via afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.) eller andre tilfælde, hvor der er en erstatningsansvarlig.

Hvad er svie og smertegodtgørelse, og hvornår har man adgang til det.

Som sagt er svie og smertegodtgørelse et plaster på såret. Det er 215 kroner om dagen, hvor man er syg.

Hvor længe kan man maksimalt få svie og smertegodtgørelse?

Man kan maksimalt få udbetalt svie og smertegodtgørelse i lige godt et år. Der er simpelthen nogle maksimum takster i Erstatningsansvarsloven for hvor meget man kan få udbetalt i svie og smertegodtgørelse. Maximum i 2021 er kr. 82.000.

Hvornår har man ret til svie og smertegodtgørelse?

Dernæst er spørgsmålet hvornår, man kan få svie og smertegodtgørelse. Det hedder sig i loven, at det kan man få, så længe man er “syg”, men det kan være en meget svær vurdering at lave.

  • Indtil kan genoptage arbejde eller aktiviteter

Det man kigger på, er hvornår du kan genoptage dit arbejde.

Hvis du ikke er i arbejde – så indtil man kan genoptage sine sædvanlige aktiviteter. Der kan være situationer, hvor man kun delvist genoptager sit arbejde eller sine aktiviteter, i så fald er det jo, at man ser på om man er under behandling, for det er nemlig også en af forudsætningerne.

  • Og er under behandling

For at være under behandling, det stilles der faktisk ikke de helt store krav til. Det er nok at gå til samtaler hos sin egen læge, det kan være at gå til fysioterapeut, det kan være at man har nogle tider på sygehuset, som man skal til om 2 måneder for at vurderet hvad der er af yderligere behandlingsskridt.

Så er man under behandling, og i og for sig stadig har ret til svie og smertegodtgørelse.

Genoptager man sit arbejde, men har for eksempel mange sygeperioder, må have meget fravær fordi man skal deltage i behandlinger, så fastsættes der typisk en skønsmæssig svie og smertegodtgørelse i forhold til cirka hvor mange dage man er væk fra arbejde, men det beror altid på et skøn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *