Velkommen til Shawbo Palani-Jafi

Velkommen til Shawbo. Shawbo er startet på kontoret pr. 1. maj 2021 og skal arbejde med personskadesager. Shawbo har lige siden sin fuldmægtigtid arbejdet med personskadesager og har derfor stor erfaring hermed. Kontakt Shawbo på tlf. 71 745 795 eller email spj@advofair.dk hvis du skal have en vurdering af din…

Læs mere

Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…

Læs mere

Regulering af forskudsopgørelse

Når du har modtaget renter, tabt arbejdsfortjeneste og midlertidig erhvervsevnetabsydelser, så er det vigtigt at du får reguleret din forskudsopgørelse, da du ellers risikerer et skattesmæk. Forskudsopgørelsen er din forventning til dette års indtjening. Skat beregner dine fradrag og skatteprocent på baggrund af dine forventninger. OBS! får du erstatninger, som…

Læs mere

Flere digitale løsninger

Vi har nu tilføjet et par yderligere digitale løsninger til vores hjemmeside. Du kan nu gå ind på vores hjemmeside og underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med opstart af sag og skal ikke vente på, at vi får lavet samtykket og sendt det til dig. Samtykkeerklæringen kan samtidig underskrives med…

Læs mere