Tabt arbejdsfortjeneste

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste? Tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem det man kunne have tjent og det man så faktisk har fået i indtægt. Kunne have tjent Har tjent                      . = tabt arbejdsfortjeneste Det lyder jo let nok. Men pas på det skal IKKE blandes sammen med erhvervsevnetab, som er…

Læs mere

Velkommen til Shawbo Palani-Jafi

Velkommen til Shawbo. Shawbo er startet på kontoret pr. 1. maj 2021 og skal arbejde med personskadesager. Shawbo har lige siden sin fuldmægtigtid arbejdet med personskadesager og har derfor stor erfaring hermed. Kontakt Shawbo på tlf. 71 745 795 eller email spj@advofair.dk hvis du skal have en vurdering af din…

Læs mere

Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…

Læs mere