Regulering af forskudsopgørelse

Når du har modtaget renter, tabt arbejdsfortjeneste og midlertidig erhvervsevnetabsydelser, så er det vigtigt at du får reguleret din forskudsopgørelse, da du ellers risikerer et skattesmæk. Forskudsopgørelsen er din forventning til dette års indtjening. Skat beregner dine fradrag og skatteprocent på baggrund af dine forventninger. OBS! får du erstatninger, som…

Læs mere

Flere digitale løsninger

Vi har nu tilføjet et par yderligere digitale løsninger til vores hjemmeside. Du kan nu gå ind på vores hjemmeside og underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med opstart af sag og skal ikke vente på, at vi får lavet samtykket og sendt det til dig. Samtykkeerklæringen kan samtidig underskrives med…

Læs mere

Giv arbejdsskaderamte bedre vilkår – ikke forsikringsselskaberne

Af advokat Berit Lenschow, Erstatningsretten og advokat Solveig Værum Nørgaard, ADVOFAIR. Forsikring & Pension har i indlæg af den 29. september 2020 på Altinget.dk foreslået, at forsikringsselskaberne skal overtage beføjelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og gives ret til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Tanken om at effektivisere processen og forbedre sagsbehandlingen…

Læs mere

ADVOFAIR søger stud.jur.

ADVOFAIR søger en juridisk kandidatstuderende med interesse for særligt personskadeområdet. Der vil herudover være en lille smule strafferet. Opgaverne består i, at indhente sagsakter, lave sagsfremstillinger, juridiske notater, praksissøgninger, udkast til breve o.lign. Det er vigtigt, at du har øje for detaljen i juraen. Jeg forventer, at du kan bruge…

Læs mere

“Det var min egen skyld” – men det er ligegyldigt, når det er en færdselsulykke!

I færdselssager, så er det som udgangspunkt ligegyldig, hvem som er årsag til ulykken. I færdselsager, så er det ikke ”ansvar” eller ”skyld”, som du normalvis tænker det. I færdselsager arbejder vi nemlig med det, som vi kalder ”objektivt ansvar” – dvs. du pr. definition er ansvarlig allerede fordi, at…

Læs mere

Skolepatruljens arbejde er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven

Man er som udgangspunkt ikke dækket af Arbejdsskadesikringsloven, når man går i skole. Der er dog en lang række undtagelser, HVIS man gør noget ekstraordinært i skoletiden, altså løser en opgave for skolen, så er man alligevel dækket, hvorfor jobbet som skolepatrulje er omfattet. Man vil også kunne være omfattet,…

Læs mere

Babyer skadet af mors arbejde under graviditeten er også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven

Hvis en baby er blevet skadet under graviditeten, ved at moderen eksempelvis har arbejdet med giftstoffer, så er barnets sygdom/ lidelse dækket efter Arbejdsskadesikringsloven. Det sker heldigvis ikke så ofte, men det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor den gravide har arbejdet med opløsningsmidler og barnet har fået skader…

Læs mere