Velkommen til Charlotte Kluw Schmith

Velkommen til Charlotte Charlotte er startet på kontoret pr. 15. august 2022 og skal arbejde med personskadesager. Charlotte har erfaring fra “begge sider af bordet” og har således repræsenteret både forsikringsselskaber og skadelidte. Herudover har Charlotte også arbejdet med den kommunale arbejdsmæssige afklaring. Kontakt Charlotte på tlf. 71 745 795…

Læs mere

Velkommen til Shawbo Palani-Jafi

Velkommen til Shawbo. Shawbo er startet på kontoret pr. 1. maj 2021 og skal arbejde med personskadesager. Shawbo har lige siden sin fuldmægtigtid arbejdet med personskadesager og har derfor stor erfaring hermed. Kontakt Shawbo på tlf. 71 745 795 eller email spj@advofair.dk hvis du skal have en vurdering af din…

Læs mere

Flere digitale løsninger

Vi har nu tilføjet et par yderligere digitale løsninger til vores hjemmeside. Du kan nu gå ind på vores hjemmeside og underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med opstart af sag og skal ikke vente på, at vi får lavet samtykket og sendt det til dig. Samtykkeerklæringen kan samtidig underskrives med…

Læs mere

Giv arbejdsskaderamte bedre vilkår – ikke forsikringsselskaberne

Af advokat Berit Lenschow, Erstatningsretten og advokat Solveig Værum Nørgaard, ADVOFAIR. Forsikring & Pension har i indlæg af den 29. september 2020 på Altinget.dk foreslået, at forsikringsselskaberne skal overtage beføjelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og gives ret til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Tanken om at effektivisere processen og forbedre sagsbehandlingen…

Læs mere

ADVOFAIR søger stud.jur.

ADVOFAIR søger en juridisk kandidatstuderende med interesse for særligt personskadeområdet. Der vil herudover være en lille smule strafferet. Opgaverne består i, at indhente sagsakter, lave sagsfremstillinger, juridiske notater, praksissøgninger, udkast til breve o.lign. Det er vigtigt, at du har øje for detaljen i juraen. Jeg forventer, at du kan bruge…

Læs mere

Julelukket

Vi holder julelukket fra fredag den 20. december 2019 kl. 12.00 og åbner først igen torsdag den 2. januar 2020 kl. 9.00. Skulle der være hastende henvendelser, så skriv til svn@advofair.dk emailen bliver tjekket regelmæssigt. RIGTIG GOD JUL og GODT NYTÅR!

Læs mere