Bevisbyrde ved anerkendelse af erhvervssygdomme og generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet

I know – mega nørdet overskrift – men det føles som en kæmpesejr, at jeg har fået lov at stille mere eller mindre generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet i en sag om anerkendelse af en erhvervssygdom. Normalvis skal man dokumentere konkrete omstændigheder for at løfte sin bevisbyrde, hvilket er et kæmpeproblem…

Læs mere

Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…

Læs mere

Giv arbejdsskaderamte bedre vilkår – ikke forsikringsselskaberne

Af advokat Berit Lenschow, Erstatningsretten og advokat Solveig Værum Nørgaard, ADVOFAIR. Forsikring & Pension har i indlæg af den 29. september 2020 på Altinget.dk foreslået, at forsikringsselskaberne skal overtage beføjelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og gives ret til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Tanken om at effektivisere processen og forbedre sagsbehandlingen…

Læs mere

Skolepatruljens arbejde er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven

Man er som udgangspunkt ikke dækket af Arbejdsskadesikringsloven, når man går i skole. Der er dog en lang række undtagelser, HVIS man gør noget ekstraordinært i skoletiden, altså løser en opgave for skolen, så er man alligevel dækket, hvorfor jobbet som skolepatrulje er omfattet. Man vil også kunne være omfattet,…

Læs mere

Babyer skadet af mors arbejde under graviditeten er også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven

Hvis en baby er blevet skadet under graviditeten, ved at moderen eksempelvis har arbejdet med giftstoffer, så er barnets sygdom/ lidelse dækket efter Arbejdsskadesikringsloven. Det sker heldigvis ikke så ofte, men det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor den gravide har arbejdet med opløsningsmidler og barnet har fået skader…

Læs mere

Selvstændige og selvstændiges ægtefæller skal tegne en forsikring for at være sikre på at være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

Selvstændige og selvstændiges ægtefæller er som udgangspunkt IKKE omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. De er kun dækket, HVIS de tegner en særskilt forsikring for selvstændige. Den forsikring skal i øvrigt både tegnes, så den dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Altså – det er VIGTIGT – at tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring, hvis man er…

Læs mere