Frivilligt organisationsarbejde kan også være en arbejdsskade

Man behøver ikke at få løn for sit arbejde for at kunne være dækket under Arbejdsskadesikringsloven. Det er nok, at der er en “arbejdsgiver” – altså en som bestemmer opgaverne og i hvis arbejde opgaven bliver udført.

Eksempel 1: Rengøring i gymnastikforeningen

Her er et par eksempler på arbejdsskader, selvom arbejdet blev udført uden løn:

Rikke var bestyrelsesmedlem i en gymnastikforening og havde til opgave at holde opsyn og gøre rent i foreningens gymnastiksal. Arbejdet var ulønnet, og et andet bestyrelsesmedlem skulle udføre arbejdet, hvis Rikke ikke kunne.

Rikke kom til skade under rengøring af gymnastiksalen. Sagen blev anerkendt, fordi arbejdet lå ud over de forpligtigelser, man normalt havde i foreningen.

Eksempel 2: Indsamler for Kræftens bekæmpelse

130-09 Indsamler for Kræftens bekæmpelse var omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

” Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der kunne antages at foreligge et antagelsesforhold mellem manden som indsamler og Kræftens Bekæmpelse under udførelse af indsamling. Videre blev der lagt vægt på, at indsamlingen sidestilledes med arbejde, da indsamlingen hovedsagelig skete i Kræftens Bekæmpelses interesse.”  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152958

Eksempel 3: Generel beskrivelse fra Ankestyrelsen

55-19 Deltagelse i foreningsarbejde

Et medlem af en forening er omfattet af loven, når vedkommende udfører arbejde, som ligger udover, hvad der kan forventes af medlemmet, som led i foreningens virke, og hvad der kan betragtes som almindelig deltagelse i foreningsarbejde.

Hvornår det er tilfældet, har Ankestyrelsen lavet en principafgørelse om.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211027

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *