Brøkpension til ex-Jugoslaver

Der er rigtig mange ex-Jugoslaver i Danmark, som har været her i mange år. Desværre kommer nogle også på førtidspension og opdager da, at de ikke har ret til fuld førtidspension.

Man har kun ret til fuld førtidspension, hvis man har været i Danmark i mindst 9/10 at tiden, siden man var 15 år.

De som kommer fra ex-Jugoslavien har dog mulighed for at få tillagt forsikringsperioder fra tiden i Jugoslavien. Dvs. har man eksempelvist arbejdet i 5 år i ex-Jugoslavien, så kan der tillægges 5 år til opholdstiden i Danmark.

Reglerne

Det fremgår af Pensionslovens § 11 ”Efter overenskomst med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening”.

I medfør af Pensionslovens § 11 er der indgået aftale med bl.a. ex- Jugoslavien.

Oprindeligt tilbage i 1977 blev der mellem Danmark og daværende Jugoslavien indgået en af-tale om social sikring (konvention af den 22. juni 1977 mellem Kongeriget Danmark og den socialistiske forbundsrepublik Jugoslavien om social sikring). I medfør af denne konvention, skal forsikringsperioder i hjemlandet medregnes ved opgørelsen af bopælstid i Danmark.

Jugoslavien gik i opløsning og efterfølgende har de nye stater indgået nye aftaler med Dan-mark som bl.a. henviser til den oprindelige konvention. Jeg skal her henvise til:

* BKI nr. 30 af den 29. april 1999 vedrørende Kroatien (er dog senere erstattet af BKI nr. 14 af 15. marts 2007)

* BKI nr. 64 af den 11. december 2000 vedrørende Makedonien

* BKI nr. 25 af den 14. oktober 2004, vedrørende Serbien og Montenegro.

* BKI nr. 8 af den 28. april 2005, vedrørende Bosnien-Hercegovina.

Det fremgår af konventionens art 28:

Forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning skal medregnes

1) ved beregningen af størrelsen af den pension, hvortil der er erhvervet ret i medfør af artikel 26, som om det drejede sig om bopælsperioder, tilbagelagt efter dansk lovgivning;

2) ved beregning af pension til danske statsborgere i henhold til par. 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension og i henhold til lovgivningen om invalidepension, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, for så vidt de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter jugoslavisk lovgivning eller efter bestemmelserne i denne konvention.

Sagsbehandlingen

Det er Udbetaling Danmarks sektion for Udenlandsk Pension, som undersøger sagen.

Helt lavpraktisk så foregår det således, at man fortæller Udbetaling Danmark, hvor lang tid man har arbejdet hvor.

Herefter sender Udbetaling Danmark oplysningerne til ex-Jugoslavien, og herfra forsøger man så at identificere mere præcist hvilket distriktskontor, som har oplysningerne om ens forsikringsperioder. Det er derfor en stor hjælp, hvis man arbejdsbøgerne, hvor der oprindeligt er sat stempler i.

Det pågældende kontor i ex-Jugoslavien oplyser nu, hvor mange forsikringsperioder, som er registreret og dernæst om man har ret til førtidspension efter de lokale regler.

Denne proces kan tage MEGET lang tid – ofte flere år!

Når afgørelsen fra ex-Jugoslavien kommer tilbage til Udbetaling Danmark, så omregnes brøkpensionen.

Eksempel: X er tilkendt offentlig førtidspension som 35 årig, men har kun været i Danmark i 10 år. Brøken beregnes på baggrund af antallet af år siden det 15. år, hvilket i eksemplet er 20 år. Det giver en brøkpension på 20/40 (man regner altid i 40-dele). Tillægges eksempelvis nu 5 års forsikringsperioder fra ex-Jugoslavien, så er brøken pludselig 30/40.

Forslag til hvad du kan skrive til Udbetaling Danmark

[navn] er tilkendt offentlig førtidspension og får udbetalt brøkpension med xxx/40.

[navn] er/ er ikke dansk statsborger.

[navn] har forud for sin ankomst til Danmark haft xxx år og xxx mdr og xxx dages forsikringsberettiget arbejde i [steder/ områder i Ex-Jugoslavien], som ikke er medregnet ved beregning af førtidspensionen.

Der vedlægges kopi af arbejdsbog til dokumentation for forsikringsperioder.

Forsikringsperioder i ex-Jugoslavien skal medregnes til bopælsperioderne i henhold til Pensionslovens § 11 med henvisning til konventionen mellem Danmark og daværende Jugoslavien om social sikring (konvention af den 22. juni 1977 mellem Kongeriget Danmark og den socialistiske forbundsrepublik Jugoslavien om social sikring).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *