Modregning af arbejdsskadeerstatning i ressourceforløbsydelse – Nej, det må man ikke.

Vi ser desværre nogen gange, at kommunerne forsøger at modregne vores kunders erstatninger i ressourceforløbsydelsen.

Det må de ikke.

Begrundelsen skal findes via en løbetur gennem tre bestemmelser i Lov om Aktiv Socialpolitik.

Det fremgår af Lov om Aktiv socialpolitik jf. § 14 stk. 4 jf. § 33 stk. 2 jf. § 68a stk. 5 at der ikke kan foretages modregning i din erhvervsevnetabserstatning, som udbetales i henhold til lov om arbejdsskadesikring.

Men her kommer begrundelsen:

Det fremgår af lov om aktiv social politik § 68a stk. 5

Stk. 5. Lovens § 33 finder tilsvarende anvendelse på modtagere af ressourceforløbsydelse

For at den bestemmelse giver mening, så skal vi se på lov om aktiv social politik § 33 stk. 2

Stk. 2. De erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i § 14, stk. 4 og 5, godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for ikke økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra, trækkes ikke fra i hjælpen

For så at finde ud af hvilke erstatninger, som ikke fratrækkes i hjælpen, så skal vi også omkring § 14 stk. 4 i lov om aktiv social politik – bemærk særligt nr. 3, hvor der lov om arbejdsskadesikring direkte er nævnt.

Stk. 4.  Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1)lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2)lov om erstatningsansvar,

3) lov om arbejdsskadesikring  eller

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

(Du vil af oversigten også kunne se, at det også gælder for erstatninger efter andre love som gælder for voldsoffersager, færdselsulykker, soldater og i § 14 stk. 5 er også henvist til patientskader)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *