Hvilken erstatning kan jeg få, hvis jeg har været ude for en færdselsulykke?

Hvilken erstatning kan jeg få, hvis jeg har været ude for en færdselsulykke?

Er der en modpart, dvs. at du er kørt sammen med et andet køretøj, så skal modpartens forsikring betale – også selvom det måske mest er din skyld! Læs evt. mere i artiklen “Det var min egen skyld” – men det er ligegyldigt, når det er en færdselsulykke!

Er modparten forsvundet eller hund/ hest som er årsag, så skal skaden anmeldes til DFIM, som så vil agerer ansvarsforsikringsselskab og udbetale erstatningen.

Det gælder uanset om du er fører eller passager i bilen.

Er det en soloulykke, så skal du som fører af bilen tjekke dine egne forsikringer om hvordan du er dækket. Nogle gange er der tegnet en førerforsikring, således at man godt kan få erstatning. Ellers er man henvist til at nøjes med sine egne ulykkesforsikringer, som kun dækker begrænset.

Er man derimod passager i bilen, så dækker bilens ansvarsforsikring.

(Herudover kan ulykken være sket i arbejdstiden, således at der også kan være tale om en kombineret ansvars- og arbejdsskadesag, det betyder, at man skal have fat i både ansvarsforsikringen OG Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Erstatning efter Erstatningsansvarsloven

Er man ude i situationen, hvor der er et ansvarsforsikringsselskab, så er der følgende erstatningsposter, som dækkes:

Det midlertidige tab er – behandlingsudgifter, medmindre udgifterne dækkes af ulykkesforsikringen. Behandlingsudgifter er medicin, fysioterapi osv.

Andre følgeomkostninger dækkes også og kan være alt muligt, som er en direkte følge af ulykken.

Svie og smerte godtgørelse er kr. 215 pr. dag, hvor man er syg dvs. under behandling og ikke begyndt på arbejde,

og så er der tabt arbejdsfortjeneste – dvs forskellen mellem det man kunne have tjent og det man faktisk har tjent efter skaden..

Det varige tab – hvilket typisk kan gøres op meget senere. Er varige behandlingsudgifter (svært at få), men-tab (kompensation for ens gener som følge af ulykken – er tabelbaseret), erhvervsevnetab dækning af det varige indkomsttab.

Herudover er der nogle få andre poster man også kan få dækket i mere sjældne tilfælde – det kan være tortgodtgørelse, det forudsætter at man enten er blevet krænket på en retsstridig måde, det er sjældent sjældent, at det er tilfældet.

I tilfælde af død, så kan de efterladte også få tortgørelse, hvis skadelidte er død ved skadevolders groft uagtsomme eller forsætlige handling – f.eks. hvis modparten kørte og var fuld.

I tilfælde af dødsfald – så er det overgangsbeløb til nærmeste pårørende, og forsørgertabserstatning til ægtefælle, samlever og børn under 18 år.

Er der et ansvarsforsikringsselskab, så får du også et tilskud til dækning af dine advokatomkostninger. Hvor meget du får dækket afhænger primært af  hvor meget, som er udbetalt i erstatning.

Er du i tvivl om hvad dine muligheder er, så er du altid velkommen til at booke en gratis vurdering af din sag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *