Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner og som kommer til skade, der KAN der være tale om en arbejdsskade

Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, hvis de kommer til skade under aktiviteterne, som er forbundet med opholdet.

(OBS reglen gælder IKKE børn i familiepleje).

Du kan evt. læse mere i bekendtgørelse nr. 586 af 01.06.17 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191350

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *