Indsatte i fængsler kan også få arbejdsskader anerkendt.

Er man som indsat kommet til skade under afsoning, så er man dækket af Arbejdsskadesikringsloven.

Det gælder også selvom, man er ude på uddannelse, praktik e.lign.

Undtaget er dog, hvis man forsøger at flygte fra fængslet og kommer til skade.

Der findes en hel bekendtgørelse om emnet, som kan findes her Bkg. 741 af 15.06.16

Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181772

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *