Julefrokosten kan være en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten på arbejdet, så kan du meget vel være dækket af Arbejdsskadesikringsloven.

EKSEMPEL:

Peter var produktionsmedarbejder og deltog i årets julefrokost. Det var frivilligt at deltage, men det var et arrangement som var lavet for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver havde arrangeret både virksomhedsbesøg, julefrokost og overnatning på hotel. Under selve julefrokosten, hvor Peter har indtaget nogle genstande, så falder Peter ned af en trappe og ryger på skadestuen.

Da skaden er sket under arbejdets udførelse, så er der dækning.

Du kan evt. læse hele afgørelsen her: Principafgørelse 7-09 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152841

Resultatet havde været et andet, hvis skaden var sket, mens nogle stykker havde fået en kæk ide og måske havde set om de kunne balancere på gelænderet, for det ville det IKKE have været en del af arbejdsgivers arrangement og derfor ikke dækket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *