Erhvervsevnetabsforsikringer er ofte en overset forsikring. Mange har tegnet den uden at vide at den eksistere – den ligger nemlig ofte som et vedhæng til din pensionsordning.

Hvordan du er dækket afhænger fuldstændig af den aftale, som du har indgået med dit forsikrings-/ pensionsselskab.

Vi skriver løbende artikler om emnet, så læs mere her:

 • Hvis forsikringen afviser at dække grundet præmierestance. Hvad må forsikringen og hvordan kan man reparere på forholdet.
  HVORNÅR SKAL FORSIKRNGSPRÆMIEN BETALES: Forsikringsaftalen Det fremgår af forsikringsaftalen, hvornår præmien skal betales og det kan derfor være forskelligt fra aftale til aftale. Det kan f.eks. være aftalt med forsikringsselskabet, at præmien forfalder til betaling hvert år den 1. januar, således at forsikringsselskabet kan kræve præmien betalt pr. denne dato….
 • Underskriv aldrig en tro og love erklæring
  …medmindre du er 100 % enig i indholdet Får du en erklæring, som forsikringsselskabet ønsker, at du skal underskrive, så pas på! Underskriver du en tro- og love erklæring, uden at indholdet er sandt – altså 100 % sandt – og ikke kun 99 % sandt, så risikerer du at…
 • Forsikringssvindel – men hvem narrer hvem?
  To advokater med speciale indenfor personskade Berit Møller Lenschow og Solveig Værum Nørgaard kritiserer Forsikring og Pensions konklusioner om forsikringssvindel, som stammer fra en brancheundersøgelse(*1). Når der sker en personskade, er det den, der er kommet til skade, der skal bevise, at vedkommende har krav på erstatning, og de danske…
 • En mærkelig oplevelse hos speciallægen? Råb op INDEN du får erklæringen!
  Sidder med en speciallægeerklæring – undrer mig over, hvorfor er koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesmæssig besvær mv. ikke nævnt i speciallægeerklæringen. Skadelidte nævner det ellers igen og igen, når vi taler sammen, og fylder sædvanligvis meget i vores samtaler. Konfronterer skadelidte med det: Har du ikke sagt det til lægen? “- Jo jo,…