Når man er kommet til skade, så vil det ofte også udløse en social sag. Det kan være man er sygemeldt, får hjælp fra det offentlige e.lign. Rigtig ofte vil meget af en skadesags dokumentation skulle hentes via den kommunale afklaring, hvorfor det er vigtigt, at den hurtigst muligt fremmes.

Dernæst kan der også løbende opstå spørgsmål om beregning og modregning i offentlig ydelser.

Læs mere i nedenstående artikler.

 • Underskriv aldrig en tro og love erklæring
  …medmindre du er 100 % enig i indholdet Får du en erklæring, som forsikringsselskabet ønsker, at du skal underskrive, så pas på! Underskriver du en tro- og love erklæring, uden at indholdet er sandt – altså 100 % sandt – og ikke kun 99 % sandt, så risikerer du at…
 • Modregning af arbejdsskadeerstatning i ressourceforløbsydelse – Nej, det må man ikke.
  Vi ser desværre nogen gange, at kommunerne forsøger at modregne vores kunders erstatninger i ressourceforløbsydelsen. Det må de ikke. Begrundelsen skal findes via en løbetur gennem tre bestemmelser i Lov om Aktiv Socialpolitik. Det fremgår af Lov om Aktiv socialpolitik jf. § 14 stk. 4 jf. § 33 stk. 2…
 • Brøkpension til folkepensionister fra ex Jugoslavien, som tidligere har været på førtidspension
  Langt om længe er der kommet en afklaring fra Udbetaling Danmark på, hvordan man skal behandle situationen, hvor en fra ex-Jugoslavien som først har fået førtidspension i Danmark og som efterfølgende er overgået til folkepension. I den situation har mange oplevet, at deres brøk er reduceret, hvis de også får…
 • Fleksjob til selvstændige – SHIT – pas på!
  Hvis kommunen begynder at tale om fleksjob til selvstændige, så pas på! Det er som regel “tilskud til selvstændige”, som de reelt taler om. Jeg bliver faktisk ret forarget, når jeg ser, at kommunerne omtaler “tilskud til selvstændige” som fleksjob – for det er efter min opfattelse vildledning. Hvorfor er…
 • Brøkpension til ex-Jugoslaver
  Der er rigtig mange ex-Jugoslaver i Danmark, som har været her i mange år. Desværre kommer nogle også på førtidspension og opdager da, at de ikke har ret til fuld førtidspension. Man har kun ret til fuld førtidspension, hvis man har været i Danmark i mindst 9/10 at tiden, siden…
 • Hvornår har jeg ret til fuld førtidspension? Brøkpension
  Svaret afhænger af hvor lang tid du har boet i Danmark ELLER har fået tillagt bopælsperioder fra andre lande. Indtil 1. juli 2018 lød reglen i lov om Social Pension § 6 stk. 1 sådan “Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst…