Brøkpension til folkepensionister fra ex Jugoslavien, som tidligere har været på førtidspension

Langt om længe er der kommet en afklaring fra Udbetaling Danmark på, hvordan man skal behandle situationen, hvor en fra ex-Jugoslavien som først har fået førtidspension i Danmark og som efterfølgende er overgået til folkepension. I den situation har mange oplevet, at deres brøk er reduceret, hvis de også får udbetalinger fra ex-Jugoslavien.

Problemet har indtil nu været, at Udbetaling Danmark har behandlet sagerne således, at får man et lille beløb fra Ex-Jugoslavien, så istedet for at modregne krone for krone, så har de taget udgangspunkt i hvor mange optjeningsår, at der er tale om og derfor reduceret brøken.

Vi har langt om længe fået Udbetaling Danmarks erkendelse af, at proceduren har været forkert.

Det har været en diskussion om hvorledes art. 32 i konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=53510) skal fortolkes.

Vi har nu fået medhold i, at beløbet fra ex-Jugoslavien ikke må modregnes i forhold optjeningsperiode, men skal modregnes krone for krone.

Reglerne er lidt tekniske.

Men kort fortalt, så skal Udbetaling Danmark først beregne folkepension, som om den samlede periode har været i Danmark – altså med samme brøk, som da man var på førtidspension. Lad os kalde dette max-beløbet.

Herefter skal beregnes, hvor stor folkepensionen er, hvis man KUN tager hensyn til bopælsperioderne i Danmark (det bliver et lavere beløb). Lad os kalde dette minimumsbeløbet.

Herefter får man minimumsbeløbet i folkepension MEN med et tillæg, som er lig max-beløb minus minimumsbeløb minus beløbet fra Ex-Jugoslavien.

Lang kompliceret beregning som reelt betyder, at man samlet set får folkepension med samme brøk som førtidspensionsperioden fratrukket udbetalingen fra ex-Jugoslavien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *