Fleksjob til selvstændige – SHIT – pas på!

Hvis kommunen begynder at tale om fleksjob til selvstændige, så pas på! Det er som regel “tilskud til selvstændige”, som de reelt taler om.

Jeg bliver faktisk ret forarget, når jeg ser, at kommunerne omtaler “tilskud til selvstændige” som fleksjob – for det er efter min opfattelse vildledning.

Hvorfor er det så vildledning?

  1. Ordet ”fleksjob” bliver IKKE brugt i hverken loven eller den tilhørende bekendtgørelse, når der tales om tilskud til selvstændig virksomhed.
  2. Tilkendelseskriterierne for tilskud til selvstændig virksomhed er meget anderledes end fleksjob. Særligt dokumentationskriteriet er anderledes. For at få ret til tilskud til selvstændig virksomhed, så skal betingelserne i Beskæftigelsesindsatslovens § 70g være opfyldt, hvilket handler om at man skal have en nedsat erhvervsevne ift. sin selvstændige virksomhed (ikke alle erhverv, som ved fleksjob), skal have haft virksomheden i 12 mdr. mv.
  3. Økonomien er også væsentlig anderledes end ved fleksjob. Grundbeløbet er kr. 141.206 dette beløb nedsættes med 30 % af virksomhedens beregnede årsindtægt og anden arbejdsindtægt. EX du kan som selvstændig tjene kr. 4.000 om måneden før renteudgifter, det svarer til kr. 48.000 om året (OBS dette er kun en delvis sandhed – se punkt 4. Dit tilskud nedsættes med 30 % af kr. 48.000, kr. 14.400 dvs. at du får kr. 126.806 om året fra det offentlige. Havde samme person haft et fleksjob, så havde indtjeningen været følgende: Flekslønstilskuddet er kr. 18.489 pr. mdr. i 2019, dette tilskud reduceres med 30 % af 4.000, dvs. 1.200. Vedkommende fleksjobber får altså kr. 17.289 pr. mdr. eller kr. 207.468. Der er altså økonomiske set MEGET stor forskel.
  4. Beregningen af arbejdsindtægten, som der sker modregning med er for selvstændig meget udfordrende, da det sker på baggrund af indtægten i de to bedste regnskabsår indenfor de sidste tre år. Dette fremgår af bkg. Nr. 1606 af 18/12-2018 § 8 stk. 2. Og klarede man sig nu godt FØR man kom til skade, ja så bliver regnestykket helt slemt og har man før skaden ex kunnet tjene kr. 470.000 før renter, så kan man efterfølgende få kr. 0 i tilskud.
  5. Det bliver værre endnu….. Bliver man tilkendt tilskud til selvstændig virksomhed og efterfølgende nedlægger sin virksomhed og vil gerne i job andet steds, så er man IKKE fleksjob berettiget. Dette overrasker mange! Men dokumentationskravene til fleksjob i Beskæftigelsesindsatslovens § 70 er ikke opfyldte, når man “kun” er tilkendt tilskud til selvstændige. Et af kravene til tilkendelse af fleksjob er jf. § 70 stk. 3, at alle forsøg på at fastholde i ordinær beskæftigelse skal være forsøgt.

Det er derfor efter min opfattelse vildledning, når kommunerne omtaler tilskud til selvstændige som “fleksjob”.

Hvordan opdager du, at du er ved at blive vildledt?

Du skal selvfølgelig have en virksomhed – det er første fareelement.

Dernæst skal du blive bekymret, hvis kommunen ikke kræver, at du skal i afklaring.

Og hvis kommunen begynder at spørge til regnskabstal, så skal alarmklokkerne virkelig lyde!

Kig efter i brevene fra kommunen, skriver de ex Tilskud til selvstændig virksomhed (fleksjob).

Kig efter henvisningen til Beskæftigelsesindsatslovens § 70 g

Lyser disse alarmklokker, så stands op! og gør op med dig selv – er det det, som du vil?

Kan tilskud til selvstændige være en god ide?

Sagtens!

Har du bare haft en lille forretning uden den store omsætning før skaden og vil du bare gerne køre videre lige så stille, så godt du kan, så er tilskud til selvstændige en ganske udmærket løsning.

For mange er det dog ikke en god løsning – men kun en “nem” løsning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *