Er du udsat for en arbejdsskade, så udløser det en lang række af udfordringer.

Første skridt er at få anmeldt skaden, dernæst skal den anerkendes som værende enten en arbejdsulykke eller erhvervssygdom og først derefter kan erstatningen udmåles.

Sagsbehandlingen kan ofte være langtrukken og give mange udfordringer undervejs.

Vi skriver løbende artikler om emnet:

 • Bevisbyrde ved anerkendelse af erhvervssygdomme og generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet
  I know – mega nørdet overskrift – men det føles som en kæmpesejr, at jeg har fået lov at stille mere eller mindre generelle spørgsmål til Arbejdstilsynet i en sag om anerkendelse af en erhvervssygdom. Normalvis skal man dokumentere konkrete omstændigheder for at løfte sin bevisbyrde, hvilket er et kæmpeproblem…
 • Underskriv aldrig en tro og love erklæring
  …medmindre du er 100 % enig i indholdet Får du en erklæring, som forsikringsselskabet ønsker, at du skal underskrive, så pas på! Underskriver du en tro- og love erklæring, uden at indholdet er sandt – altså 100 % sandt – og ikke kun 99 % sandt, så risikerer du at…
 • Modregning af arbejdsskadeerstatning i ressourceforløbsydelse – Nej, det må man ikke.
  Vi ser desværre nogen gange, at kommunerne forsøger at modregne vores kunders erstatninger i ressourceforløbsydelsen. Det må de ikke. Begrundelsen skal findes via en løbetur gennem tre bestemmelser i Lov om Aktiv Socialpolitik. Det fremgår af Lov om Aktiv socialpolitik jf. § 14 stk. 4 jf. § 33 stk. 2…
 • Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse
  Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…
 • Både arbejdsskade og ansvarssag
  Ja, med et fint ord hedder det en differencetabssag. Du kan høre mere om emnet i videoen.
 • Giv arbejdsskaderamte bedre vilkår – ikke forsikringsselskaberne
  Af advokat Berit Lenschow, Erstatningsretten og advokat Solveig Værum Nørgaard, ADVOFAIR. Forsikring & Pension har i indlæg af den 29. september 2020 på Altinget.dk foreslået, at forsikringsselskaberne skal overtage beføjelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og gives ret til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Tanken om at effektivisere processen og forbedre sagsbehandlingen…
 • Skolepatruljens arbejde er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven
  Man er som udgangspunkt ikke dækket af Arbejdsskadesikringsloven, når man går i skole. Der er dog en lang række undtagelser, HVIS man gør noget ekstraordinært i skoletiden, altså løser en opgave for skolen, så er man alligevel dækket, hvorfor jobbet som skolepatrulje er omfattet. Man vil også kunne være omfattet,…
 • Babyer skadet af mors arbejde under graviditeten er også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven
  Hvis en baby er blevet skadet under graviditeten, ved at moderen eksempelvis har arbejdet med giftstoffer, så er barnets sygdom/ lidelse dækket efter Arbejdsskadesikringsloven. Det sker heldigvis ikke så ofte, men det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor den gravide har arbejdet med opløsningsmidler og barnet har fået skader…
 • Selvstændige og selvstændiges ægtefæller skal tegne en forsikring for at være sikre på at være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.
  Selvstændige og selvstændiges ægtefæller er som udgangspunkt IKKE omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. De er kun dækket, HVIS de tegner en særskilt forsikring for selvstændige. Den forsikring skal i øvrigt både tegnes, så den dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Altså – det er VIGTIGT – at tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring, hvis man er…
 • Frivilligt organisationsarbejde kan også være en arbejdsskade
  Man behøver ikke at få løn for sit arbejde for at kunne være dækket under Arbejdsskadesikringsloven. Det er nok, at der er en “arbejdsgiver” – altså en som bestemmer opgaverne og i hvis arbejde opgaven bliver udført. Eksempel 1: Rengøring i gymnastikforeningen Her er et par eksempler på arbejdsskader, selvom…