Skole-bestyrelses-medlemmer, kommunal-bestyrelses-medlemmer mv. er også dækket af Arbejdsskadesikringsloven

Er man kommet til skade i forbindelse med et borgerligt eller kommunalt ombud, så er man også omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Borgerlig ombud er når, at man er pålagt en opgave fra det offentlige. Så tænker du måske, at det er da frivilligt om man stiller op til skolebestyrelse, kommunalbestyrelsen etc….

Læs mere

Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner og som kommer til skade, der KAN der være tale om en arbejdsskade

Børn på opholdssteder eller døgninstitutioner er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, hvis de kommer til skade under aktiviteterne, som er forbundet med opholdet. (OBS reglen gælder IKKE børn i familiepleje). Du kan evt. læse mere i bekendtgørelse nr. 586 af 01.06.17 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold…

Læs mere

Skader opstået under julefrokosten på jobbet kan også være en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten, så kan du meget vel være dækket af Arbejdsskadesikringsloven. EKSEMPEL: Peter var produktionsmedarbejder og deltog i årets julefrokost. Det var frivilligt at deltage, men et arrangement lavet for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Arbejdsgiver havde arrangeret både virksomhedsbesøg, julefrokost og overnatning på hotel. Under…

Læs mere

Håndsrækningsskader, når venner og familier hjælper til – KAN også være en arbejdsskade

Når man hjælper sine venner eller familie, så kaldes det håndsrækningsskader og kan under visse betingelser være dækket. Det er altså kun ”hjælperen” og IKKE den som modtager hjælpen, som er dækket. OBS: Al helt sædvanlig hjælp er IKKE dækket – altså når man slår græsplænen for sin mor, laver…

Læs mere

Forsøg på redning af menneskeliv eller større materiel skade kan også være en arbejdsskade

Forsøger du, at redde et andet menneskes liv og kommer derved til skade, så er du omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. EKSEMPEL: Per kom kørende på en motorvej en lørdag formiddag. Han så en bil, der var kørt af vejen. Føreren sad stadig bag rattet og var bevidstløs. Per stoppede og løb…

Læs mere

Julefrokosten kan være en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten på arbejdet, så kan du meget vel være dækket af Arbejdsskadesikringsloven. EKSEMPEL: Peter var produktionsmedarbejder og deltog i årets julefrokost. Det var frivilligt at deltage, men det var et arrangement som var lavet for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Arbejdsgiver havde arrangeret både virksomhedsbesøg,…

Læs mere