Forsøg på redning af menneskeliv eller større materiel skade kan også være en arbejdsskade

Forsøger du, at redde et andet menneskes liv og kommer derved til skade, så er du omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

EKSEMPEL: Per kom kørende på en motorvej en lørdag formiddag. Han så en bil, der var kørt af vejen. Føreren sad stadig bag rattet og var bevidstløs. Per stoppede og løb hen til bilen for at få føreren ud. Under dette brød bilen i brand, og Per blev forbrændt på armene.

Pers skade blev anerkendt som en arbejdsskade, jf. ASL § 4, stk. 2 nr. 4.

Stk. 2. Personer, der udfører følgende aktiviteter, er også berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7: (...)
nr. 4 Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde. 

Er du således kommer til skade i forbindelse med et redningsforsøg, så skal du anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket du kan gøre ved at skrive til dem.

Du kan læse mere om denne type skader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

https://www.aes.dk/da/Arbejdsskader/Information-til-fagforeninger/Er%20skaden%20omfattet%20af%20arbejdsskadeloven/Hvilke%20situationer%20kan%20vaere%20omfattet%20af%20arbejdsskadeloven/Redning%20af%20menneskeliv.aspx

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *