Tilbagesøgningskrav – afgørelser fra Patienterstatningen før 1. juli 2018

HVIS du modtager et tilbagesøgningskrav for udbetalt patienterstatning fra regionen, så er det langt fra sikkert, at de kan kræve pengene tilbage.

Denne artikel handler om afgørelser fra Patienterstatningen truffet FØR 1. juli 2018. Jeg skrev Patienterstatningen og IKKE Ankenævnet for Patienterstatningen, så det er tidspunktet for den oprindelige afgørelse, at du skal se på.

(Er afgørelsen truffet EFTER 1. juli 2018, så der som udgangspunkt ikke ret til tilbagesøgning, men heller ikke pligt til udbetaling).

Regionen kan kun kræve pengene tilbage, HVIS

  1. Regionen HAR klaget over afgørelsen OG
  2. har konkret forbeholdt at søge pengene tilbage (standardvejledningen er ikke nok – det er ikke konkret)

Nogle regioner skriver ud til skadelidte og beder om at få pengene tilbage uanset ovenstående regler. I så fald kan du skrive følgende:

”Jeg har modtaget jeres brev af xxxx, hvor I beder om at få tilbagebetalt udbetalt erstatning.

Jeg skal gøre opmærksom på Højesterets domme af 7. december 2017 refereret i U.2018.1156H og U.2018.1149H

Det fremgår bl.a. i U.2018.1156H, hvor Region ikke kunne kræve udbetalte patientskadeerstatninger tilbagebetalt.

Sagerne angik, om A og B skulle tilbagebetale patienterstatninger, som en region havde udbetalt i henhold til afgørelser fra Patientforsikringen. Disse afgørelser blev efterfølgende ændret og ophævet af Patientskadeankenævnet. Højesteret udtalte, at dette spørgsmål skulle afgøres efter de almindelige regler om tilbagesøgning. Højesteret fastslog, at regionen efter disse regler ikke kunne kræve de udbetalte patienterstatninger tilbagebetalt af A og B. Højesteret lagde vægt på, at regionen ikke havde klaget over de afgørelser fra Patientforsikringen, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og at regionen havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B uden at tage konkrete forbehold. A og B havde derfor på tidspunktet for regionens udbetaling en velbegrundet forventning om, at de havde ret til de udbetalte beløb, og at de ikke kunne kræves tilbagebetalt. Den klagevejledning, som blev givet i senere afgørelser fra Patientforsikringen, som A og B klagede over, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten var nået til et andet resultat.

I denne sag har Regionen ikke påklaget afgørelsen eller på anden måde taget konkrete forbehold for tilbagesøgning af erstatning, hvorfor kravet ikke kan erkendes.”

Der er med andre ord ret strenge krav, førend Regionen kan kræve erstatningerne tilbagebetalte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *