Velkommen til Shawbo Palani-Jafi

Velkommen til Shawbo. Shawbo er startet på kontoret pr. 1. maj 2021 og skal arbejde med personskadesager. Shawbo har lige siden sin fuldmægtigtid arbejdet med personskadesager og har derfor stor erfaring hermed. Kontakt Shawbo på tlf. 71 745 795 eller email spj@advofair.dk hvis du skal have en vurdering af din…

Læs mere

Ulykkesforsikringen vil afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Mange som har været udsat for en arbejdsulykke oplever, at ulykkesforsikringen ikke gør noget. Når skadelidte ringer til ulykkesforsikringen, så bliver de spist af med “Vi afventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse”. Det er rigtig uheldigt for skadelidte, som netop ofte har brug hjælp NU. Den skadelidte går måske glip af en…

Læs mere

Regulering af forskudsopgørelse

Når du har modtaget renter, tabt arbejdsfortjeneste og midlertidig erhvervsevnetabsydelser, så er det vigtigt at du får reguleret din forskudsopgørelse, da du ellers risikerer et skattesmæk. Forskudsopgørelsen er din forventning til dette års indtjening. Skat beregner dine fradrag og skatteprocent på baggrund af dine forventninger. OBS! får du erstatninger, som…

Læs mere

Flere digitale løsninger

Vi har nu tilføjet et par yderligere digitale løsninger til vores hjemmeside. Du kan nu gå ind på vores hjemmeside og underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med opstart af sag og skal ikke vente på, at vi får lavet samtykket og sendt det til dig. Samtykkeerklæringen kan samtidig underskrives med…

Læs mere

Giv arbejdsskaderamte bedre vilkår – ikke forsikringsselskaberne

Af advokat Berit Lenschow, Erstatningsretten og advokat Solveig Værum Nørgaard, ADVOFAIR. Forsikring & Pension har i indlæg af den 29. september 2020 på Altinget.dk foreslået, at forsikringsselskaberne skal overtage beføjelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og gives ret til at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Tanken om at effektivisere processen og forbedre sagsbehandlingen…

Læs mere

ADVOFAIR søger stud.jur.

ADVOFAIR søger en juridisk kandidatstuderende med interesse for særligt personskadeområdet. Der vil herudover være en lille smule strafferet. Opgaverne består i, at indhente sagsakter, lave sagsfremstillinger, juridiske notater, praksissøgninger, udkast til breve o.lign. Det er vigtigt, at du har øje for detaljen i juraen. Jeg forventer, at du kan bruge…

Læs mere